Hem
Allmänt

Tid

Tid som går

Det märkliga är att när man sysslar med något trevligt så uppfattar man tiden som att den går fort, och då motsatt när man sysslar med något inte fullt så roligt.
Tid är också det enda som man inte kan förvärva mer av än det som finns till ens förfogande.

Jakten efter tid

Att jaga tid är som att leta efter krukan vid guld vid regnbågens slut. Att hitta krukan går inte även om sökandet är intensivt. På samma sätt är försöken att på något sätt skaffa mer tid till förfogande för sig själv. Ett rätt så hopplöst projekt som kräver mer tid än vad som kan erhållas.
Strävandena efter att får mer än vad som har tilldelats en tar ibland rätt så fåfänga uttryck. Plastikoperationer som skall får det yttre att se yngre ut, byte till en yngre partner när en man, oftast bortsett från Madonna, ger också det ett ytligt sken av tiden har stannat av lite eller t.o.m. gått tillbaka.
Andra attribut som sportbilar, båtar och dyra sommarhus kan även de skapa ett falskt intryck av möjligheten att behärska eller kontrollera tiden.

Kontrollera tid

Behovet av att kontrollera tiden har funnits sedan den dagen människan blev bofast och övergick att dra runt som nomader och istället började sin agrara period. Behovet att ha kontroll på tiden ökade då högst markant. Skördeperioder, regnperioder var bara något som behövde fastställas för att veta de lämpligaste tidpunkterna för olika åtgärder i jordbruket.
Tidmätare i form av stensättningar verkade vara den första tidens klockor. Exempelvis pekas Stonehenge ut som någon form av solur. Även Ale stenar i Skåne anses av en del också utgöra någon form av kalender.
Oavsett det har behovet att ha överblick över tid en stor betydelse för ett fungerande samhälle.

Tid i detalj

Detaljstyrning av tiden är ett relativt sent påfund. Visserligen är olika typer av timglas en mycket gammal uppfinning. Men trots allt lite otympliga att ta med sig och kräver ju en ständig passning för att visa en korrekt tidslinje. Kyrkklockor började sitt intåg, eller kyrkur skall de kanske kallas för, i tidigt 1800-tal. Sedan kom fickuret runt mitten på 1800-talet och på tidigt 1900-talet armbandsuren.
Numera är armbandsur mer en modehistoria än en ren tidmätare. I stort sätt alla modehus håller sig med egna klockmodeller även om de traditionella som Rolex med flera fortfarande är de dominerande.
Tidigare behövdes det i de flesta fall uppsökas en ur-butik för att köpa en klocka, numera finns en uppsjö av olika webbplatser som erbjuder klockor på nätet.
Utvecklingen går onekligen framåt, precis på samma sätt som även tiden gör det.